Anunțuri despre Licitații

Executorul judecătoresc Vladimir Bezede, cu sediul biroului mun. Chişinău, str. I.Creangă 39, anunţă pentru  24.07.2018, ora 15:00 licitaţia publică de vînzare bunurilor imobile cu numerele cadastrale în loturi separate după cum urmează: Lotul nr. 1 - 0100120.703.01.004, încăpere, cu suprafața de 38,5 m.p., situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 65, nr. 4 la prețul inițial de 280 695,20 lei; Lotul nr. 2 -  0100120.703.01.006, încăpere, cu suprafața de 49,4 m.p., situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 65, nr. 6 la prețul inițial de 358 227,20 lei; Lotul nr. 3 - 0100120.703.01.007 încăpere, cu suprafața de 68,4 m.p., situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 65, nr. 7, la prețul inițial de 540 624 lei; Lotul nr. 4 0100120.703.01.009 încăpere, cu suprafața de 38,5 m.p., situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 65, nr. 9 la prețul inițial de 281 772 lei; Lotul nr. 5 - 0100120.703.01.018 încăpere, cu suprafața de 60,3 m.p., situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 65, nr. 18 la prețul inițial de 502 123,20 lei; Lotul nr. 6 - 0100120.703.01.028 încăpere, cu suprafața de 60,3 m.p., situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 65, nr. 28 la prețul inițial de 499424,80 lei, înregistrate cu drept de proprietate după debitorul Cașcaval Gheorghe Vasile, a.n 26.04.1961, IDNP 0961012881543. Termenul-limită de depunere a cererii și a acontului de 5 % din prețul inițial al bunurilor imobile expuse la licitație, precum şi taxa de participare la licitaţie de 60 lei, este cu 1(una) zi înainte de data petrecerii licitaţiei, la contul IBAN MD02EX0000002239139772MD în BC”Eximbank-Grupo Veneto Banca” SA, filiala 20, EXMMMD22477, cod fiscal 43208018. Achitarea se efectuiază în lei MD. Înregistrarea prezenţei şi primirea biletului de participare v-a începe la ora 1430  şi se v-a încheia la ora 1450. Licitaţia v-a avea loc în incinta biroului mun. Chişinău, str. I.Creangă 39. Informații suplimentare despre bunul expus la licitație şi modul de a face cunoştinţă în prealabil le obțineți la telefonul: 068401009, 022-85-98-90.

Categorie: